Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close

Loading...

IP, Hibrid ve Analog Telefon Santralları.


Ürün satan, hizmet veren, proje üreten, üretim yapan tüm kuruluşlar sağlıklı bir haberleşme sistemine sahip olmak zorundadırlar. İyi hizmet veren, müşteri memnuniyeti yüksek olan firmalardaki en önemli teknolojik sistemlerden biride telefon santrallarıdır. Eski sistemlerinde santral, sadece çağrı alıp çağrı yapılabilen sistemlerdi. Ancak gelişen yüksek teknoloji ile, santral sistemleri yüzlerce özelliği bir arada bulunduran sistemler olmuştur. Data sistemleri  ile de entegrasyon sağlayan telefon santralları ile, sadece çağrı alıp çağrı yapmanın dışında, karşılama anonsu, sesli mesaj, telsiz telefon sistemleri, faks server, e–mail entegrasyonları, VoIP ( - voice over IP - IP üzerinden ses iletimi ), IP şebeke kurabilme, çağrı ücretlendirme, çoklu konferans yapabilme, kısa yolla arama yapma, uzaktan modem ya da IP yolu ile santrala bağlanarak arızalara müdahale edebilme, bilgisayar santral entegrasyonu yapabilme gibi yüzlerce özellik bulunmaktadır. Özellikle rekabetin artması sonucu müşterilere sınırsız ve sorunsuz hizmet verebilmek firmaları farklı kılmaktadır.

Çağrı merkezi çözümleri ve uygulamaları ile, santral üzerinden gelen numara ya da ID numarasına göre ( kredi kartı numarası, abone numarası, bayii kodu, müşteri kodu vs. ) müşterilerin ürün ya da hizmetle ilgili istek, sorun ve şikayetleri alınmaktadır.

Birden fazla lokasyona sahip olan firmalarda ise, haberleşme giderlerini en aza indirgemek için, IP ya da hibrid santral adı verilen, analog, sayısal ve IP telefonların bir arada kullanılabildiği santral çözümleri kullanılmaktadır. Haberleşme giderleri, firmalarda her ne kadar görünmeyen giderler gibi görünse de, yıllık bazda haberleşme giderleri, firmalara çok yüksek maliyetler getirmektedir. Bu nedenle, firmamızın deneyimli teknik uzmanlarının yaptığı analizlerle firmaların mevcut haberleşme giderleri hesaplanarak, bu giderleri düşürebilmek için, teknolojik altyapılara geçilmesi özellikle tavsiye edilmektedir.

Firmamız, klasik santral çözümleri dışında, yukarıda bahsedilen çağrı merkezi uygulamaları, IP uygulamalar, haberleşme giderlerini minimize etme, yazılım uygulamaları ile entegrasyon sağlayabilme gibi çözümleri projelendirerek haberleşme sisteminizi en uygun maliyetler ile en profesyonel hale getirmektedir.